PRIVACY GEWAARBORGD BIJ DE WOLKAST
De Wolkast, gevestigd aan de Hofstraat 19 te Borne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.dewolkast.nl
Hofstraat 19, 7622LL Borne. Tel: 074-7858100
Inschrijfnummer KvK: 83549390
Btw-nummer: NL862913172B01
Jim Tienkamp is de Functionaris Gegevensbescherming van De Wolkast.
Hij is te bereiken via administratie@dewolkast.nl

Wij hechten grote waarde aan jouw privacy. Daarom houden wij ons strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op jouw persoonsgegevens. Wij respecteren je recht om inzage te bieden in uw persoonsgegevens, deze gegevens te controleren of te laten verwijderen.
Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Wolkast verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Algemene gegevens: Tijdens het bestellen vul je je naam, adres, postcode en woonplaats in. Deze gegevens gebruiken wij om de bestelling te kunnen verwerken.
Je emailadres: je e-mailadres gebruiken wij om je te informeren wanneer de bestelling gereed is voor verzending. Heb je je aangemeld voor de nieuwsbrief en de aanmelding bevestigd, dan ontvang je een e-mail met aanbiedingen. Wens je de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kun je je hiervoor gemakkelijk afmelden.
Je telefoonnummer: Wij gebruiken je telefoonnummer alleen als er vragen of onduidelijkheden zijn omtrent je bestelling.
Betaalgegevens: Om je bestelling te kunnen betalen, maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer de betaling is verricht worden je gegevens in onze administratie en bij de bank en betaalservices verwerkt en opgeslagen om de betaling aan je bestelling te kunnen koppelen.
Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden er verkeersgegevens opgeslagen. Bijvoorbeeld je surfgedrag op onze website en welke artikelen er worden besteld. De reden hiervan is om de website beter en gebruiksvriendelijker te maken. Deze gegevens zijn dus niet persoonsgebonden.
Je IP-adres: Wanneer je een bestelling plaatst dan wordt je IP-adres opgeslagen, dit om fraude te voorkomen.
Bewaartermijn: Zolang als nodig om je bestellingen af te handelen, worden je gegevens door ons bewaard. Indien je geen account meer bij ons hebt worden je gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (waaronder de fiscale bewaarplicht van 7jaar).
De Wolkast bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Zolang klanten bij ons online klant zijn worden deze gegevens bewaard. Ook als klanten zichzelf hebben aangemeld voor onze nieuwsbrieven blijven zij in ons bestand staan.
Reden hiervan is dat wij deze klanten kunnen contacten over eventuele bestellingen, maar ook het verzenden van nieuwsbrieven indien men hiervoor heeft aangemeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dewolkast.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Wolkast verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken – Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
De Wolkast neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Wolkast) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Wolkast verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Wolkast blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Wolkast gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dewolkast.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Wolkast zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. De Wolkast wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Wolkast neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dewolkast.nl